seo uzmanı

hasta dosyalarının mülkiyeti

HASTA DOSYALARININ MÜLKİYETİ

Bir sağlık kurumu, hastaya ait bilgilerin özetini, hastanın muayene olduğu başka bir sağlık kurumu ya da hekime göndermekle yükümlüdür.
Hasta dosyaları her ne kadar hastaya özel bilgileri içerse de doğrudan sağlık kurumunun
malıdır.
Hasta dosyalarının her ne sebeple olursa olsun hastane dışına çıkarılamaz. 

Hasta Dosyalarının Mahkemelerde Delil Olarak Kullanılması ve Önemi

Hasta dosyalarının ve Tıbbi Kayıtların kullanıldığı davalar:
Sigorta Davaları
İşçilerin Tazminat Davaları
Kişisel Zarar ve Tazminat Davaları
Vasiyetname ve Vekâlet Davaları
Yanlış Tedavi Davaları
Diğer Adli Vakalar
SİGORTA DAVALARI
Eğer bir hasta, bilerek ve hileye başvurarak hastalığının süresini 
veya hastalığı sırasında ödediği paranın miktarını fazla göstermeyi 
başarırsa, bu durumu öğrenen sigorta şirketi hasta aleyhine 
kontratı fesih davası açabilir.
şahıslar tek tek mahkemeye baş vurarak kaza,hastalık ve 
yaralanmalar sonucunda almak durumunda olacakları sakatlık 
tazminatını veya tedavi ile ilgili masrafları vermek istemeyen 
kendi sigorta şirketleri aleyhine dava açabilir.

İşçilerin Tazminat Davaları

Eğer herhangi bir işçinin sağlığı, görevi başında veya görevi ile 
ilgili olan bir sebeple zarar görmüşse, uğradığı zarar veya sakatlık 
için bir tazminat almaya hak kazanır.
Bu tazminatın ölçüsü, karşılaşılan zarara ve işçinin iş ve gücünden 
kalma süresinin uzunluğuna bağlıdır.
1.Kişisel Zarar ve Tazminat Davaları
Kişisel zarar davalarında davacı; uğradığı zararın bir başkasının 
kabahat veya ihmalinden doğduğunu iddia eder ve meydana 
gelen zararın ödenmesini ister.
Hasta dosyası; davacının zararını, aldığı yaraların derecesini, 
yapılan tedaviyi ve tedavinin süresini tespit etmekte kullanılır.
Yanlış Tedavi Davaları
Böyle bir davada davacı; hekimden, hemşireden veya doğrudan 
doğruya sağlık kurumundan tedavide
ihmal ve yanlışlık gerekçesi ile davacı olur. Hasta dosyaları 
burada herhangi bir ihmal olup olmadığı ve
yapılan tedavinin doğruluk ve yeterliliği konusunda karar 
vermekte kullanılır.
3.Vasiyetname ve Vekâlet Davaları
Herhangi bir şahsın bir sağlık kurumunda tedavi edilmesi 
sırasında vasiyet etmesi veya vekalet vermesi durumunda, ilgili 
olan diğer kişilerin itirazı olduğunda, hastanın akli dengesinin 
yerinde olup
olmadığının tespiti için hasta dosyaları kullanılır. Verilen 
vekaletin veya vasiyetin hukuken geçerli olabilmesi için kişinin bu 
sırada akli dengesinin yerinde olması gerekir.
Taraflar vasiyet eden veya vekâlet veren kişinin akli durumunu 
gerekçe göstererek yapılan işlemin hukuken iptali için dava 
açabilir.
Böyle bir durumda başvurulabilecek hukuksal tek kaynak hasta 
dosyalarıdır.
Diğer Adli Vakalar
Hasta dosyaları yukarıda sayılanlardan başka, aşağıda gösterilen 
adli olaylarda vb birer belge olarak kullanılırlar:
•Herhangi bir olayda meydana gelen ölümün nedenini tespit 
etmek için,
•Çeşitli tecavüz vakalarında tecavüzün ve zararının derecesini 
tespit etmek için,
•Irza tecavüz davalarında davacının sağlık kurumuna gelişindeki 
durumunu ve verdiği bilgileri tespit etmek için,
Çeşitli davalarda, davalıların akli durumlarının tespit edilmesi 
için.

Share on Google Plus

About istanbul

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 yorum:

Yorum Gönder